Välbesökt DAS årsmöte 2024

Last Updated on 2024-06-05 by WebMaster

Det var ett välbesökt årsmöte och absolut det varmaste vi någonsin har haft. Mellan 25-30 grader utanför och minst 25 i bandyhuset!

Mötet lockade trots värmen 23 medlemmar, både vuxna och barn och ungdomar; en bra uppslutning alltså!

Det blev en hel del bra diskussioner kring styrelsens olika förslag för att få DAS till en riktig bra och attraktiv förening, där alla känner sig hemma och trivs samt får det stöd de behöver.

Årsmötet 2024 – DAS medlemmar klarar både kyla och värme!
(foto: Sven Olsson)

Ett utförligt protokoll, inkl alla underliggande dokument, finns att ladda ner/läsa på Medlemssidorna.
Utöver de sedvanliga beslut, som t ex ansvarsfrihet för styrelsen, tog årsmötet t ex följande viktiga beslut:

 • Årsmötet godkände styrelsens förslag till DAS Värdegrund och DAS Respekt- och trygghetspolicy. Dessa berör alla aktiviteter som ligger inom vårt verksamhetsmål; alla situationer där en medlem representerar DAS; och hur vi beter oss i samband med fysisk och digital kommunikation samt i sociala medier.
 • Årsmötet godkände styrelsens förslag till ”Framtidsvisionen” (reviderat – inkl en av årsmötet införd mindre ändring) som beskriver ett läge där vi vill vara, med mer specifika, konkreta och mätbara delmål, kring kärnverksamheter, medlemmar, beteende och anseende, ekonomi och arbetsfördelning.
 • Årsmötet beslöt efter en ingående diskussion om säkerhet, att införa ett generellt hjälmtvång för alla som deltar på DAS träningar på is eller inlines.
 • Årsmötet godkände styrelsen förslag till Verksamhetsplan för 2024-2025, som innehåller bl a :
  1. Implementering av styrelsens förslag till DAS värdegrund och DAS respekt- och trygghetspolicyn
  2. Arbeta för fler och rimliga istider på Lugnet för våra tre målgrupper.
  3. Stödja utbildningen av fler ledare
  4. Främja personsäkerheten (kläder, hjälm)
  5. Arbeta för att få till skyddskuddar runt bandybanan med extern finansiering 6. Inköp av SSCM, ett tävlingsadministrativt IT-plattform
  7. Bättre träningsstöd och årsplanering för de aktiva
  8. Undersöka/testa möjligheten att starta en short-track gren inom DAS.
Thomas Plahn (t v) tackar Karin och Pär (t h) för sina insatser som styrelsemedlem
(foto: Sven Olsson)

Dessutom avtackades både Per Ryman och Karin Treviranus av Valberedningens ordförande Thomas Plahn för sina insatser som styrelsemedlem. Alla är dock glada att Pär och Karin fortsätter vara aktiva som ledare/tränare i DAS!

Efter årsmötet delades priserna ut från vårt KM 2024 av Sven Olsson!

Pristagare KM 2024 (fr v t h) Linus Lundberg, Erica Lundberg, Elis von Wachenfeldt, Sara Bengtsson, Isak Bengtsson, Sebastian Larnefeldt Törnkvist , Alice Lundberg och Pär Ryman (några var tyvärr inte närvarande…)
(foto: Sven Olsson)