Säkerhetsregler

Last Updated on 2021-01-06 by WebMaster

DAS Säkerhetsregler för sjöisturer

Dala Active Skaters (DAS) genomför ett stort antal skridskoturer varje år, på olika typer av isar och med olika mål. Det som skiljer oss från andra klubbar eller organisationer är att våra turer alltid lägger en del fokus på skridskoteknik och även, för de som vill, motionsträning. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi ändå uppskattar skridskoåkningen som en naturupplevelse och vi tar oss alltid tid att umgås, njuta och fika, både under våra turer på isen och inte sällan efteråt vid något närliggande café.

Vi har turer för enbart klubbmedlemmar men även många turer där allmänheten får njuta av skridskoåkning tillsammans med oss. Vi tar ett stort ansvar för både medlemmars och gästers säkerhet på och i anslutning till isen.

Det övergripande ansvaret för säkerheten på DAS skridskoturer på sjöis innehas alltid av DAS turledare.
Detta fråntar inte den individuella skridskoåkaren ett stort eget ansvar för sin egen säkerhet. DAS ledare har inte ansvar för skridskoåkare som inte följer turens regler.

Alla privata skridskoutflykter där DAS-medlemmar deltar bör följa nedanstående rekommendationer. Kom ihåg att du som privatperson även i det fallet representerar klubben när du är på isen, speciellt när du bär klubbens kläder!

DAS åker på två olika typer av isar:

 – Den ena typen är mindre ej plogade sjöar (t ex Fläddran, Vällan, Aspan, Vikasjön) i Falu-Borlänge-området, innan det finns plogade banor på sjöis i närområdet.

 – Den andra typen av sjöis är på de plogade banorna på Runn, Ösjön, Vikasjön mm. När vi åker på plogade banor står plogorganisationen (t ex Runn-is) för en typ av allmän säkerhetsbedömning. De gör därmed indirekt en typ av säkring av isen (”vad som håller för en fyrhjuling och traktor, håller för en skridskoåkare, inkl. i grupp”).

1. Regler och föreskrifter när DAS åker på sjöis (ej plogade banor)
DAS turledare har alltid säkerhetsutrustning på dessa turer (NIVÅ C, se tabellen nedan). Dessutom skall turledaren ha med sig ett förstaförband.
Du som är DAS-medlem skall ha säkerhetsutrustning NIVÅ B på dessa turer. Om vi åker på mindre sjöar kan ombytet lämnas vid påstigningsplatsen eller i bilen, beroende på vindförhållanden och temperaturen. (OBS! Man måste klara en skridskotur till sitt ombyte inom rimlig tid, om man inte har det med sig i ryggsäck och vattensäkrade påsar!). Du som är gäst skall också ha minst säkerhetsutrustning NIVÅ B. Turledaren har rätt att stoppa medlems eller gästs deltagande baserat på felaktig eller för låg nivå på säkerhetsutrustningen (även med hänsyn till vind och temperatur).
OBS! DAS utsedda ledare inventerar gruppens utrustning innan start, hos såväl medlemmar som gäster!

2. Regler och föreskrifter när DAS åker på plogade banor
DAS turledare har alltid säkerhetsutrustning på dessa turer (NIVÅ A, se tabellen nedan). Dessutom har turledaren alltid med sig ett förstaförband.
Du som är DAS-medlem, eller gäst, skall ha minst säkerhetsutrustning NIVÅ A när vi åker på plogade banor.

Klassificering av Säkerhetsutrustning för DAS turer:

 
* = Ombyte med extra torra kläder i liten ryggsäck, stor ryggsäck, axelremsväska, som man har med sig på isen vid en lång tur, eller kvar på bryggan eller bilen vid en kort tur, dvs när du alltid är relativt nära bryggan eller bilen.

Säkra beteenden
Våra turer på sjöis har oftast två ledare per grupp, en ledare längst fram och en kökarl/kökvinna. Om en andra ledare saknas, kan ledaren utse en vice-ledare från gruppen som får uppgiften (frivilligt) att anta rollen som kökarl/kökvinna. Här väljer ledaren lämpligen ut någon erfaren DAS-medlem. På turer på plogad bana (med tjock is) kan rekommendationen om två ledare per tur frångås.

Våra turer på sjöis föregås alltid av en rekognosering på förhand och utförs i första hand av våra ledare.
Ledaren utför i samband med detta utföra en enklare risk- och konsekvensanalys, som ligger till grund för turval, val av säkerhetsutrustning mm. Vid starten av turer på sjöis håller ledarna en turgenomgång, inklusive en säkerhetsgenomgång och en säkerhetskontroll. Vid turer på plogad bana, kan genomgången förenklas.

Vid turer på sjöis skall alla deltagare hålla sig bakom den främre ledaren och framför den bakre ledaren (kökarl/kökvinna). Detta är extra viktigt på turer utanför plogade banor, då det kan vara farligt att ligga framför eller långt åt sidan om turledaren (pga lokalt tunn is). Turledaren bestämmer gränsdragningen och meddelar gruppen vid genomgången före turen. Ju tunnare is, desto större anledning att hålla på denna rekommendation. Vid tunn eller osäker is förvandlas rekommendationen till regel.

Om någon vill avvika från gruppen, före utsedd sluttid måste detta muntligen meddelas en ledare, så att antalet skrinnare ”ut” stämmer med antalet ”hem”. Vill man avvika från gruppen under tur, gör man givetvis detta på eget ansvar. Helst skall man dock följa med på ”hel tur”.