Klubbens Historia

Last Updated on 2021-12-14 by WebMaster

Föreningen startades 11 mars 2007. Det började med att några personer bedrev inlines och skridsko verksamhet under Stora Tuna IK men valde att bryta ut verksamheten och skapa en egen klubb. Initiativtagare var David Hjalmarsson och Niclas Granér som tillsammans med några andra bildade klubben.

Klubben fortsatte sedan att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet på skridsko och inlines. Betoningen var mestadels på turåkning både sommar och vinter. Träning och tävling handlade mest om längre distanser men på inlines så tävlades det även på kortare distanser på bana. Mycket av träning och tävling hade en betoning av trivsel men genom David Hjalmarsson så hade klubben även en åkare på elit-nivå.

Klubben har sedan starten arrangerat några inlinestävlingar på hemmaplan med Marathon SM 2009 som en höjdpunkt.

Våren 2010 startade föreningen barn & ungdomsträning på inlines och hösten 2010 startades även barn & ungdomsträning på skridsko. Detta mycket tack vare Sven Olsson och Olle Eriksson som tog ett ansvar kring barn & ungdomar i klubben.

Hösten 2010 påbörjade klubben ett samarbetsprojekt med Hagaström skridsko för att utvecklas som klubb. Klubben beviljades även ett bidrag från idrottslyftet (Svenska skridskoförbundet) som gjorde att klubben kunde köpa in inlines och skridskor för barn & ungdomsverksamheten.

Under hösten 2010 påbörjade även klubben ett skolprojekt där man också fick ett bidrag från idrottslyftet (Dalarnas idrottsförbund) som gjorde att kan kunde komplettera med fler skridskor i storlekar för yngre barn årskurs 3 till 6. Under vintern provade 120 elever i Falun på hastighetsskridskor i aktiviteter som ordnades av klubben.

Sedan våren 2011 ingår klubben i ett föreningsutvecklingsprojekt med Svenska skridskoförbundet och SISU för att utvecklas som klubb. Projektet är en satsning för att se hur man på bästa sätt ska hjälpa små föreningar att växa.

Hösten 2011 startade klubben ett nytt skolprojekt där fler skridskor för äldre barn & ungdomar köptes in för att kunna utöka skolaktiviteterna.

I början av 2012 lanserade klubben en ny hemsida för att lättare kunna locka nya medlemmar.

Den 25e mars 2020 drabbades klubben tyvärr av en dödsolycka på sjöis som initierade en intensiv satsning på säkerhet under skridskoturer. DAS Säkerhetsregler togs fram, DAS Säkerhetskurser organiserades och medlemmar kunde köpa Säkerhetsutrustning med DAS logo med en medlemsrabatt.

Under 2020 utarbetades även ett nytt Verksamhetsmål för klubben: att alltid vara en attraktiv breddklubb där alla kan vara med på sina egna villkor, i skridsko- och inlinesaktiviteter, som ledde till en strategi med definierade målgrupper (se mer om detta på Medlemssidorna-Medlemsmöten, Årsmötet 2021). Även Stadgarna uppdaterades för att återspegla den nya inriktningen.

Som en konsekvens av det nya Verksamhetsmålet, fokuserade klubben på att bli mer attraktiv för våra medlemmar och värdefull  information delades upp på en ”Öppen Hemsida” och en ny webbplats för ”Medlemssidorna”, för att tydliggöra värdet av ett medlemskap i DAS. Medlemsadministrationen och processen att bli medlem digitaliserades och inkluderades på Medlemssidorna, som möjliggjorde att medlemmarna nu kan administrera sitt medlemskap själv. 

I december 2021 gjordes den öppna hemsidan om med en ny layout för att den gamla från 2012 inte kunde fungera längre pga en för gammal mjukvara.