Säkerhetskurs

Last Updated on 2021-03-13 by WebMaster

Säkerhet är # 1 för Dala Active Skaters.

Därför har DAS tagit fram obligatoriska säkerhetsregler för våra klubbturer för medlemmar och ordnar även en Säkerhetskurs för våra medlemmar.

Säkerhetskursen går igenom vad du bör tänka på när du är på en skridskotur på sjöis. Du lär dig bl a var du bör vara observant på, hur du åker och vilken säkerhetsutrustning som behövs.
Säkerhetskursen genomförs via Skype, samlingslokal eller liknande och utförs normalt en gång på hösten och en gång i januari. Vid sidan av dessa reguljära omgångarna, kan det i vissa fall organiseras en extra kursomgång, om det kommer in tillräckligt många anmälningar.
Utöver teorigenomgången försöker vi ordna ett särskilt utbildningstillfälle på is för praktiskt handhavande av dubb, livlina och pik. Om särskilt utbildningstillfälle inte kan genomföras kommer praktikdelen ske i samband med utlyst klubbtur.

Som medlem anmäler du dig till kursen via Medlemsidorna/DAS kurser.

Efter genomförd säkerhetsutbildning uppfyller du även kravet för att kunna anmäla dig till Skridskonätet via DAS Medlemssidor varefter du får en personlig inloggning till Skridskonätet via DAS.
Mer info om skridskonätet hittar du under Medlemsförmåner i sektionen ”Skridskoturer på sjöis”.