Nytt: DAS rabatt hos Skatedump

Som några kanske redan har lagt märke till på hemsidans högra spalt, så får DAS medlemmar numera 10-15% rabatt hos webbshop Skatedump. Skatedump har det mesta när det gäller skridskor och inlines till bra priser. Som DAS medlem blir det ännu billigare! Det lönar sig att vara medlem i DAS!

DAS medlemmar får numera rabatt!

Som privatperson får man 10% och om DAS lägger en gruppbeställning hela 15%. Läs på Medlemssidorna/Medlemsrabatter om hur du gör för att få rabatten!

Välbesökt DAS årsmöte 2024

Det var ett välbesökt årsmöte och absolut det varmaste vi någonsin har haft. Mellan 25-30 grader utanför och minst 25 i bandyhuset!

Mötet lockade trots värmen 23 medlemmar, både vuxna och barn och ungdomar; en bra uppslutning alltså!

Det blev en hel del bra diskussioner kring styrelsens olika förslag för att få DAS till en riktig bra och attraktiv förening, där alla känner sig hemma och trivs samt får det stöd de behöver.

Årsmötet 2024 – DAS medlemmar klarar både kyla och värme!
(foto: Sven Olsson)

Ett utförligt protokoll, inkl alla underliggande dokument, finns att ladda ner/läsa på Medlemssidorna.
Utöver de sedvanliga beslut, som t ex ansvarsfrihet för styrelsen, tog årsmötet t ex följande viktiga beslut:

 • Årsmötet godkände styrelsens förslag till DAS Värdegrund och DAS Respekt- och trygghetspolicy. Dessa berör alla aktiviteter som ligger inom vårt verksamhetsmål; alla situationer där en medlem representerar DAS; och hur vi beter oss i samband med fysisk och digital kommunikation samt i sociala medier.
 • Årsmötet godkände styrelsens förslag till ”Framtidsvisionen” (reviderat – inkl en av årsmötet införd mindre ändring) som beskriver ett läge där vi vill vara, med mer specifika, konkreta och mätbara delmål, kring kärnverksamheter, medlemmar, beteende och anseende, ekonomi och arbetsfördelning.
 • Årsmötet beslöt efter en ingående diskussion om säkerhet, att införa ett generellt hjälmtvång för alla som deltar på DAS träningar på is eller inlines.
 • Årsmötet godkände styrelsen förslag till Verksamhetsplan för 2024-2025, som innehåller bl a :
  1. Implementering av styrelsens förslag till DAS värdegrund och DAS respekt- och trygghetspolicyn
  2. Arbeta för fler och rimliga istider på Lugnet för våra tre målgrupper.
  3. Stödja utbildningen av fler ledare
  4. Främja personsäkerheten (kläder, hjälm)
  5. Arbeta för att få till skyddskuddar runt bandybanan med extern finansiering 6. Inköp av SSCM, ett tävlingsadministrativt IT-plattform
  7. Bättre träningsstöd och årsplanering för de aktiva
  8. Undersöka/testa möjligheten att starta en short-track gren inom DAS.
Thomas Plahn (t v) tackar Karin och Pär (t h) för sina insatser som styrelsemedlem
(foto: Sven Olsson)

Dessutom avtackades både Per Ryman och Karin Treviranus av Valberedningens ordförande Thomas Plahn för sina insatser som styrelsemedlem. Alla är dock glada att Pär och Karin fortsätter vara aktiva som ledare/tränare i DAS!

Efter årsmötet delades priserna ut från vårt KM 2024 av Sven Olsson!

Pristagare KM 2024 (fr v t h) Linus Lundberg, Erica Lundberg, Elis von Wachenfeldt, Sara Bengtsson, Isak Bengtsson, Sebastian Larnefeldt Törnkvist , Alice Lundberg och Pär Ryman (några var tyvärr inte närvarande…)
(foto: Sven Olsson)

Inbjudan till DAS Årsmöte 2024

Alla medlemmar bjuds härmed in till DAS Årsmötet, söndag 26 maj 2024, kl 14.00 i Bandyhuset på Lugnet.

Förutom de sedvanliga och obligatoriska punkterna har vi i år även många andra, mycket intressanta och viktiga punkter på dagordningen, bl a :

 • En introduktion av och diskussion kring DAS Värdegrund och DAS Respekt- och trygghetspolicy, som styrelsen har tagit fram och som ni kan påverka och behöver rösta om!
 • Presentation av styrelsens förslag till Framtidsvision, eller bättre sagt, klubbens delmål för hur vi kan bli en ännu attraktivare förening. Vi diskuterar och beslutar tillsammans hur vi kan bli det!
 • En diskussion kring säkerhet ism banåkning. Inte bara sjöisåkare tänker mycket på säkerhet, men även banåkare! Hur gör vi åkningen och tävlingarna säkrare? Styrelsen presenterar ett förslag som du kan påverka och sedan rösta om!
 • En diskussion kring och beslut om användning och inköp av en tävlingsadministrativ IT-plattform, samma som flera andra svenska klubbar nu har bestämt sig för.
 • Utbildning. Vi behöver fler ledare, inte bara vuxna, men även ungdomar som kan hjälpa till på träningar. Du kanske vill bli ledare eller tränare? Vi diskuterar möjligheterna och hur du kan utveckla dig!
 • En introduktion till Förbundets Summer Camp 2024 i Falun, i samarbete med DAS, onsdag em 26/6 – söndag fm 30/6. Du kan delta utan anmälningsavgift som DAS medlem! Anmälan görs senast lördagen den 25 maj 2024, kl 11.59.
 • Prisutdeling KM 2024.

Alla medlemmar kommer i god tid före mötet få en egen inbjudan till årsmötet via mejl. Klubben bjuder självklart på fika!

Alla dokument som kommer att presenteras på årsmötet, och som behövs till punkterna ovan, kommet att finnas på Medlemssidorna/Medlemsmöten, senast 2 veckor före årsmötet. Medlemssidorna kräver inloggning med ditt medlems ID (din mejladress som du registrerade dig eller din familj med) och ditt lösen (som du har valt vid registreringen som medlem). Har du glömt ditt lösen eller ditt medlems ID, kontakta Webmaster

Till sist: kom ihåg att Årsmötet är klubbens ”Riksdag”!
Medlemmarna tar besluten i klubben!
Vi behöver dig på årsmötet för att kunna utveckla klubben!