”Sparar en miljon per år”

Last Updated on 2021-05-22 by WebMaster

Helsingehus Arena sparar en miljon per år: ”Kommunen jättenöjd”

I Söderhamn värms badhuset och tennishallen upp – av bandyhallen. Och överskott av kyla kan användas till skidspår. 
– Kommunen är jättenöjd, säger Tony Larsson, driftchef på Hällåsen. 

I oktober 2017 invigdes bandyhallen Helsingehus Arena på Hällåsen i Söderhamn. Hallen är ytterligare ett i raden av exempel på liknande byggen som ger stora energivinster. 

Det nya kylsystemet ger både kyla och värme. Kyla för isen och en värme som nu tas tillvara. Det interna nätverket värmer upp de delar av ishallarna som behöver värme som duschar och omklädningsrum, samt att badhuset och tennishallen får all värme de behöver. 

Tidigare köpte man fjärrvärme, men det behövs i stort sett inte längre. 

Totalt ger detta besparingar på omkring en miljon kronor per år.

– Det är jätteroligt. Det har fungerat väldigt bra med nya koldioxidkylsystemet som får ut 110-gradig värme, säger Tony Larsson.

Han menar att Falun skulle kunna göra detsamma på Lugnet, att spillvärmen från en bandyhall skulle kunna värma upp badhuset och andra anläggningar. 

I Helsingehus Arena uppstår till och med ett kylöverskott som ger möjlighet att exempelvis göra skidspår. Det finns med andra ord många synergieffekter och enligt Tony Larsson har bygget gett precis det lyckade resultat man väntat sig.

Det är också argument i de nio faluklubbarnas förstudie och förslag ISAK, isytor med tak, som tagits fram tillsammans med Svenska bandyförbundet. 

– På Lugnet finns ju sporthallar, inomhus- och utomhusbad, högskola, camping och mycket annat. Energimässigt går det att samköra flera anläggningar och tekniken för det utvecklas hela tiden, säger Lars Wennerholm, anläggningsansvarig på bandyförbundet. 

Den 27 maj tar Falu kommuns kultur- och fritidsnämnd beslut om framtiden för isanläggningarna. Det finns tre alternativ. Minus, noll eller plus, där plusalternativet är klubbarnas förslag ISAK.