Årsmöte DAS 2021-05-22

Last Updated on 2021-05-23 by WebMaster

Årsmötet för Dala Active Skaters hölls den 22 maj på friidrottsläktaren på Lugnet inför en ovanligt stor skara medlemmar. Ordförande Ralf höll i trådarna och redovisade vad som hänt under verksamhetsåret 2020-21 tillsammans med Sven Olsson och Craig Stanton Thomas, som berättade om barn- och ungdomsverksamheten på bana respektive sjöisåkningen på Runn.
Trots pandemin har en hel del hänt och mycket som varit positivt trots allt. Verksamhetsberättelserna finns att läsa på hemsidan.

DAS styrelse 2021, fr.v. Stig Bohman, Niclas Agné, Bella Lagrange, Ralf Hartings, Sven Olsson, Craig Stanton Thomas, Esther van Vliet, Pär Ryman, Anders von Wachenfeldt och Linda Lundmark.

Stig Bohman redovisade en ekonomi under god kontroll, omslut och tillgångar och med många positiva bidrag, som gjort att ny utrustning, kurser, läger och utbildningar har kunnat genomföras. Reviderade stadgar och ny strategi och policy godkändes.
Valberedningen genom Thomas Plahn fick sitt förslag till styrelse godkänt. Ralf Hartings omvaldes till ordförande för ett år. Sven Olsson, Stig Bohman och Craig Thomas omvaldes för två år, Bella Lagrange nyvaldes på två år och Anders von Wachenfeldt valdes till suppleant på två år. Ett år kvar på sitt mandat har Niclas Agne, Pär Ryman, Linda Lundmark och Esther van Vliet. Gunnar Pettersson omvaldes som revisor med Ulf Hellström som suppleant. Valberedningen Thomas Plan och Christian Andersson omvaldes.
En ny ungdomskommitté tillsattes och i den ingår Isak Bengtsson, Sammi van Vliet, Sara Bengtsson, Noah Olsson, Ellinor Jonsson, Jonas Jonsson och Elis von Wachenfeldt. Ungdomarna ska komma med förslag på aktiviteter, förbättringar och annat de tycker är viktigt och vara ett bollplank till styrelsen. Ett formellt protokoll kommer efter evt justering att publiceras på Medlemssidorna/Medlemsmöten.
Avslutningsvis delades T-shirts ut till de barn och ledare, som i vintras deltog i de två ”utmaningar”, som Skridskoförbundet initierat som en hyllning till Nils van der Poels dubbla VM-guld och världsrekord på 10 000 m.
Sven