Dags för beslut om ishallar på Lugnet – kommunfullmäktige sänds live

Torsdagens sammanträde börjar kl 13.15 och sänds på Youtube. Beslutet om ishallar är punkt 14 på dagordningen av totalt 25 punkter. Enklast hittar du direktsändningen via Falun.se: 

https://www.falun.se/kommun–demokrati/politik-och-demokrati/webbsandning-fran-kommunfullmaktige.html

– Ett positivt svar från kommunfullmäktige kommer att säkerställa att issporterna i Falun har en framtid, och skapa förutsättningar för ett attraktivt Falun och hela regionen runt Falun. Alla kommer att vinna på ett positivt beslut, säger Ralf Hartings i de nio isföreningarnas ISAK-grupp.