Kommunen säger ja till hallbyggen!

Last Updated on 2021-12-09 by WebMaster

Vid dagens kommunfullmäktige fattades det historiska beslutet att förbättra förutsättningarna för vinteridrott på is genom byggen av en multihall för bandy, konståkning, parasport och hastighetsåkning samt en ny permanent ishall som ersätter Halltec.

Beslutet togs med stor majoritet och arbetet med projektering kan nu sätta igång!

De nio isföreningarna i gemensamma ISAK-gruppen är mycket tacksamma, detta säkrar framtiden för issporterna, gagnar folkhälsan och skapar förutsättningar för ett attraktivt Falun!

Klubbarna kommer att jobba vidare tillsammans och hoppas på en fortsatt god dialog med kommunen kring bygget.