Beslut i nämnden den 27 maj ang ISAK

Last Updated on 2021-05-18 by WebMaster

Det är ett beslut som inte bara berör alla aktiva, medlemmar och anhängare i de nio föreningar som ingår i det unika och historiska samarbetet ISAK. Det berör även skolornas och allmänhetens möjlighet till vinteridrottande, folkhälsan i stort, Lugnets attraktionskraft som idrottsområde och Falun som idrottsstad.

Alternativen som nämnden ska ta ställning till är ”minus, noll eller plus”. Minus innebär att Halltec rivs och ersätts med en uterink. Noll innebär att läget idag behålls och plus innebär ISAK-förslaget.

I korthet går de nio faluklubbarnas förslag ISAK ut på att Halltectältet tas bort och en ny ishall byggs i dess ställe. I anslutning byggs en inomhusdel för curling. Dessutom byggs bandyplanen in med en hall samt en entrédel som servar samtliga isytor.

ISAK-förslaget handlar kostnads- och energieffektiva anläggningar för att säkerställa verksamheten med träning och matcher och andra typer av aktiviteter för barn och ungdom. Som det är nu hotas verksamheter av väderleken/klimatförändringar och isytorna räcker inte till.

Svante Parsjö Tegner (L) är ordförande i Kultur – och fritidsnämnden. Han lämnar en kort kommentar om hur processen flutit på:

– Mycket bra. Det är en bra dialog med föreningar och mellan oss politiker,

Klubbarna bakom ISAK:
Föreningarna som, tillsammans med Svenska Bandyförbundet, arbetat fram förslaget ISAK är Falu IF Ishockey, Falu Konståkningsklubb, Falu Curling klubb, Dala Active Skaters, Falu BS Bandy, Grycksbo IF BK Bandy, Liljans SK Bandy, Lingheds IF Bandy, Karlsbyhedens IK Bandy.

Totalt 6 isidrotter, inklusive parasport.