Träningsrapport onsdag 20 maj

Last Updated on 2012-02-22 by WebMaster

Träning: onsdag 20 maj 18:30 Tiskenparkeringen Falun

I onsdagsträningen deltog 32 kullager. 16 av typen ILQ9 och 16 av typen Abec7. De rullade i god fart längs Tisken, över slussen, uppför backen på Erikslundsvägen till Källviksvägen och vidare på Främbyvägen och Källtorpsvägen ned till Källvikshamnen och tillbaka samma väg. Detta upprepades ytterligare en gång. På återfärden det andra varvet skrämdes 2 rådjur upp som brakade fram i vild galopp mellan Källtorpsvägen och järnvägen, över Främbyvägen och fram till Sankt Örjans Kapell för att finna lugn och ro. Den tillryggalagda sträckan blev 2,3 mil och topphastigheten 43,5 km/tim (utför Erikslundsvägens backe) Kullagren var monterade i 110 mm hjul som bar upp Gunnar resp fd 100 mm hjul som bar upp rapportören.

Rapporterat av Frank Niklasson