Slipare sökes till DAS slipjour

Last Updated on 2023-01-03 by WebMaster

Vill du bli en expert på att slipa skridskor och samtidigt hjälpa våra medlemmar att få sina hastighets/långfärdsskridskor slipade?
Har du ett nyårslöfte att infria, som inte känns kul?

DAS radieslipmaskin

Då finns det nu ett gyllene tillfälle och alternativ: du erbjuds bli en certifierad skridskoslipare som kan slipa hastighets- och långfärdsskridskor mha vår avancerade radieslipmaskin och för hand. Samtidigt blir du medlem i en entusiastiskt grupp av medlemmar som delar på jobbet att via ett joursystem någon gång per år slipa en medlems skridskor. Utbildningen sker i klubbens regi under ledning av våra experter på en kväll på Lugnet (meddelas senare). Intäkterna från slipningen går till klubbens kassa. Alla vinner!

För mer info och anmälan, skicka mejl till radieslip@activeskaters.se !