Sammi uttagen till ny elitsatsning

Last Updated on 2023-05-16 by WebMaster

Skridskoförbundet SweSkate har initierat en ny elitsatsning på juniorer. Eftersom vår Sammi van Vliet har under året klarat två ISU kvaltider, så kommer Samma att ingå i denna satsning! DAS gratulerar Sammi!

Sammi van Vliet blir del av förbundets satsning på juniorer !

Grunden i satsningen är nationella läger med inslag av internationellt samarbete. Första uppstartsträff kommer att vara i samband med SweSports Summer Camp i Falun, och mer info kring planer och upplägg kommer när det är klart vilka andra inbjudna som tackar ja till denna satsning.