ISAK gruppen: ”Ovissheten väldig jobbig”

Last Updated on 2023-05-26 by WebMaster

Beslutet om hallbygge togs av en förkrossande majoritet i kommunfullmäktige – och projektet skulle skyndas på.
Nu, ett och ett halvt år senare, upplever isföreningarna ett informationsvakuum och oroande signaler.
– Vi har inte fått någon insyn, det saknas en god dialog med Lufab, säger Ralf Hartings i ISAK-gruppen.


I det unika samarbetet ISAK (Isytor med tak) tog Faluns samtliga nio isföreningar initiativ för att få till en dräglig tillvaro på Lugnet för barn-. och ungdomar och allmänhet som vill utöva idrott på is – att säkra framtiden för Falun som vintersportstad. ISAK-gruppen försåg politikerna med en förstudie med ett särskilt önskemål om att det skulle byggas så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt.

Kommunen gick också på ISAK:s linje och den 9 december 2021 fattade ett närapå helt enigt kommunfullmäktige det historiska beslutet att ersätta tälthallen med en ny ishall och även bygga in bandyplanen. Endast V motsatte sig bygget. Kommunpolitikerna berömde också ISAK-föreningarna för deras engagemang och vilja att bidra till projektets genomförande.

– Förhoppningsvis kommer vi att sätta spaden i marken i slutet av 2022, sa Jonas Sallén Lennerthson (S) till Falu-Kuriren efter beslutet.

134 miljoner kronor är öronmärkta för bygget. Lufab driver projektet och har sedan beslutet fattades uppgett att man inlett arbetet med ny detaljplan, genomfört standardmässiga riskutredningar och gjort studiebesök i några av Sveriges nu 21 bandyhallar. Strax före jul i fjol kom beskedet att byggstarten av bandyhallen skulle ske i mars 2024 och att byggnationen skulle vara klar 2025.

Men nyligen kom oroande signaler från nya S-styret i Kultur- och fritidsnämnden om att bygget riskerar att bli för dyrt. Men av den knapphändiga information som finns upplever ISAK-gruppen att projektet drivits åt ett håll som gör att kostnader ökar i onödan.

Någon närmare insyn i arbetet har inte isföreningarna fått, trots att man önskat en god dialog och bistå på allehanda sätt. Allt med målet att det byggs så billigt som möjligt för att hallarna ska kunna bli verklighet.  

– Den nya nämnden efter valet verkar ha ”glömt” isklubbarnas existentiella problem, konsekvenserna för framtiden för Falun och nämndens egna tidigare beslut. Men besluten från december 2021 gäller än, säger Ralf Hartings i ISAK-gruppen och fortsätter:

– Vi vill veta var vi står nu och hur säkerställer man att isklubbarna har en framtid. Det måste finnas en plan. Vi klubbar har lagt ner ett oerhört jobb på det här, och det känns väldigt jobbigt att sväva i ovisshet, det är våra ungdomar det handlar om.

ISAK-gruppen uppmanar nu därför nämnden att ålägga Lufab att:

• Genast undersöka hur man kan reducera kostnaderna och gå tillbaka till ISAK gruppens ursprungliga intention att bygga enkelt samt undersöker om ett stegvis förverkligande kan lösa en del av problemen att genomföra bygget.

• Genast se till att ISAK gruppen får en regelbunden direktkontakt med Lufab för att säkerställa att användarnas behov står i fokus tillsammans med rimliga kostnader.

OBS: Läs gärna även denna tidningsartikel i Falu-Kuriren den 25e maj och även denna artikeln i Falu-Kuriren den 26e maj för ännu mer info!