Nyheter om ISAK

Last Updated on 2021-05-04 by WebMaster

Nya hallens succé – gör stora energibesparingar

Samtidigt som politikerna i Falun närmar sig ett beslut kommer nu nyheten att nya hallen i Katrineholm fått energikostnaderna att sjunka drastiskt.  
– Vi använder betydligt mindre energi för att göra is inomhus än vad vi använde utomhus, säger Magnus Rostedt, fastighetsförvaltare för Katrineholm sportcentrum, där den nybyggda bandyhallen är placerad.

Moderna och energieffektiva lösningar sänker driftkostnaderna.

I juni 2019 klubbade Katrineholms kommun igenom beslutet att bygga en ny ishall med bandymått på Backavallen. I oktober invigdes den, och nu kommer siffror på de stora energivinster som gjorts, precis som i en rad andra liknande hallar i landet.

Hallen, som ska stå värd för junior-VM i bandy i januari, har energianpassats och redan nu ser man rejäla effekter.

– När vi hade en utomhusanläggning hade vi is i cirka fyra månader, nu ska vi ha is året runt till lägre energikostnad. Vi har byggt en ”kylbox” och slipper påverkan av yttre faktorer, vind ,sol, regn med mera. Det är ju ingen som har en öppen frysbox hemma, säger Magnus Rostedt.

All värme som flyttas bort ifrån hallen återvinns och distribueras till områdets alla byggnader där det finns värmebehov. Finns det därefter fortfarande värme kvar så distribueras det vidare till ett geoenergilager, som man kan hämta ifrån vid behov.

Bara i november och december gick det åt cirka 40 procent mindre el för att göra is jämfört med att göra is utomhus, jämfört med motsvarande period utomhus året innan.

– Just nu håller vi på att installera solpaneler på halva taket. Dessa ska förse den stora hallens kylmaskiner med el under sommaren Då kan vi ha is i hallen med egenproducerad el under sommarhalvåret, säger Magnus Rostedt

– Att hålla igång ishallen för tillverka värme till övriga byggnader på området är en ”vinn-vinn”. Samtidigt kan man åka skridskor. Potentialen är hög med våra varma vintrar framöver.

Även i Falun handlar de nio klubbarnas förslag ISAK om kostnads- och energieffektiva anläggningar för att säkerställa verksamheten med träning och matcher för barn och ungdom. Där väntas ett beslut från politikerna senare den här månaden.

Den tilltänkta bandyhallen och ishallen på Lugnet ligger med långsidan i väst-öst-riktning – taket vetter åt syd – vilket gör de optimalt placerade med tanken på solenergi.

I korthet går ISAK ut på att Halltectältet tas bort och en ny ishall byggs i dess ställe. I anslutning byggs en inomhusdel för curling. Dessutom byggs bandyplanen in med en hall samt en entrédel som servar samtliga isytor.

Fakta:

Katrineholms kommun har gjort en stor satsning på att bygga en miljö/klimatvänlig och energisnål ishall för kommande fem generationer. Ishallen är också anpassad till ett stort befintligt geoenergilager där man kan förutom åka skridskor för allmänheten även spela bandy. Hallen är termiskt isolerad vilket resulterar i att kylan behålls och värme utifrån inte lika lätt kan tränga igenom.