Lufab om Lugnets hallprojektet – det här händer nu

Last Updated on 2022-04-27 by WebMaster

Hallprocessen på Lugnet går framåt. Efter ett positivt planbesked från kommunen kan nu arbetet med ändring av detaljplanen för området påbörjas. Samtidigt åker projektgruppen och representanter från föreningarna på studiebesök till Helsingehus Arena i Söderhamn.

ISAK projektet löper vidare!


– Alla som samverkar i det här projektet är på och vill verkligen få igång det här och få det att bli klart så fort det går, säger Maria Andersson, vd för Lufab (Lugnet i Falun AB).  

Sedan kommunfullmäktige för några månader sedan klubbade igenom bygget av en stor ishall för möjlighet till bandy, skridskor och konståkning samt en ny permanent ishall som ersätter tälthallen börjar grundläggande bitar falla på plats.

När det gäller ändring av detaljplanen för området väntar nu en process med undersökningar, samråd och eventuella överklaganden. Standardtid för ändring av detaljplanen är 1,5 år – men det finns en förhoppning om att det ska gå snabbare i det här fallet.

Utsedd projektledare för hallbyggena är Per Leidevall på Lufab. Tidigare har studiebesök gjorts i Gubbängens skridsko- och bandyhall i Stockholm samt i bandyhallen i Rättvik. På torsdag blir det ytterligare ett studiebesök – denna gång i Söderhamns bandyhall Helsingehus Arena.

– Vi tittar på hur de har jobbat och vilka erfarenheter de har för att få en överblick som vi kan ta med oss till det här projektet, säger Maria Andersson.

Hur lång tid det kommer att ta innan hallarna på Lugnet står klara återstår att se.

– Det beror också på om vi beslutar oss för att bygga allt på en gång eller om vi ska det i etapper för ett eventuellt uppehåll under vintersäsong för att ha is på bandyplanen, exempelvis, säger Maria Andersson.

Fortsättning följer, vi återkommer löpande med fler detaljer i det här spännande arbetet.