Hjälp klubben att hålla våra avgifterna låga!

Last Updated on 2021-06-16 by WebMaster

Som alla vet, så har DAS mycket låga medlemsavgifter och inga specifika träningsavgifter, som andra idrottsklubbar vanligtvis har.
Klubben gör sitt bästa att få in sponsorbidrag och deltagarbidrag från RF-SISU. Ett villkor för sistnämnda bidraget är att vi anmäler deltagarens namn och personnummer för vissa aktiviteterna.
Tyvärr går vi miste om en hel del intäkter eftersom inte alla medlemmar fyller i sitt och/eller sina barns personnummer i vårt säkra on-line medlemsregister. Personnumret är även viktigt ur försäkringssynpunkt! Utan personnummer – ingen försäkring!

Medlemsregistret är skyddat på DAS Medlemssidorna och bara Styrelsen har tillgång till det.

Får vi be dig att lägga till ert/era personnummer i Medlemsregistret?

  • Klicka på länken nedan, du ombeds sedan att logga in och du kommer automatiskt till webbsidan ”Min Profil”.
  • Följ anvisningarna på sidan
  • Skrolla ner lite, till raden som visar: ”Företagsnamn
  • Bredvid det fältet skriver du ditt personnummer!
  • Kolla gärna om nåt annat saknas eller behöver justeras bland dina uppgifter!
  • Klicka till sist på ”UPPDATERA” under tabellen. Klart!

Vi använder en gratis version av medlemsregistret för att hålla nere kostnaderna – så vissa konstiga rubriknamn får vi acceptera då 🙂

Klicka på denna länk för att ange ditt/era personnummer

Tack för att du hjälper till att hålla ner våra avgifter – du vinner på det!