Fritidschef Tomas Jons om senaste nytt i hallfrågan

Hallprocessen rullar på!
Kommunens projektgrupp är i gång med arbetet och vid nästa möte i september ska ytterligare ett kliv tas.  

Fritidschef Tomas Jons informerar.

Projektgruppen, där även isföreningarna finns representerade, leds av kommunens fritidschef Tomas Jons. Före semestrarna hölls ett möte, och nu går arbetet vidare.
– Falu kommun har nu tagit in externa konsulter för att hjälpa till med att skissa upp placeringar, hur människor och maskiner skall röra sig mellan byggnaderna och byggnadernas storlek. Efter det skall dessa byggnaders volymer kostnadsberäknas, säger Tomas Jons.

Vad händer i övrigt nu närmast?
– En första uppskattning av årliga kostnader för nya isanläggningar skall presenteras för Kultur- och fritidsnämnden på sammanträdet 23 september.

Flyter det på som det ska, tycker du?
– Ja, i stort sett. Det blir ju ett lägre tempo nu över sommaren i och med att många människor har semester under en ganska lång period.

I våras beslutade en enhällig Kultur- och fritidsnämnd att gå vidare med utredningen av klubbarnas ISAK-förslag.

Enligt Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, är målet att skicka iväg ärendet vidare till kommunfullmäktige i höst och be om driftsmedel i budgeten för 2022.

I början av juni kom ytterligare ett positivt besked då Joakim Storck (C), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, meddelade att falualliansen ställer sig bakom förslaget och att tanken är att det ska bli verklighet.

– Vi har kommit fram till att det känns som en bra satsning, sa Joakim Storck till DT.