Viktigt ISAK-event på Lugnet

Last Updated on 2024-03-05 by WebMaster

Alla medlemmar uppmanas komma!

Du har säkert hört talas om ISAK gruppen, som är en sammanslutning av samtliga issportföreningar i Falu Kommun.

ISAK (”ISytor under tAK”) -gruppen kom till under 2021 för att aktivt jobba för att samtliga issportföreningar skulle få ändamålsenliga, enkla och kostnadseffektiva anläggningar under TAK för att kunna säkerställa sin verksamhet och i längden dess existens.

Att kommunen anser att vintersporter är viktiga för kommunens framtid, bevisas av de vackra vinterbilderna, inklusive skridskobilder, som kommunen visar upp på ljustavlorna vid de större infarterna till Falun.

Kommunens issportföreningar spelar därför en avgörande roll i att Falun kan förbli och vidareutvecklas till en attraktiv vintersportort att bo och verka i. Det ger kommunen förutsättningar för att kunna växa!

Trots beslutet i Kommunfullmäktige i december 2021 att avsätta medel (drygt 130 Mkr) för hallbyggen, har tyvärr inte mycket konkret hänt på dessa drygt två år och risken är överhängande att hela projektet med tak över isytorna på Lugnet inte blir av över huvud taget.
Anledningen är att man bl a planerar att ta en del av budgeten för nybyggen för att istället finansiera nödvändigt underhållsarbete på befintlig ispist och tillhörande delar av den befintliga kylutrustningen (ca 20-50Mkr); ett arbete som behöver göras oberoende av hallbyggen. Detta är orimligt och i praktiken skulle det innebära dödsstöten för det utlovade nybygge.

Det är därför viktigt att du, och alla andra medlemmar från samtliga issportföreningar i regionen kommer till ISAK-eventet

Måndagen 4e mars kl 18.00

…. kom gärna en kvart innan ….

Lugnets bandyplan

Vi behöver visa kommunledningen hur många utövare, föreningar och issporter som verkligen behöver tak över isytorna, för att kunna säkerställa framtiden för issporterna och skapa en attraktiv en växande Falu Kommun!

Ta med ett paraply (!!) som ska symbolisera taket vi behöver!

Ta gärna med dina föräldrar och syskon.

Kom i dina tränings/tävlingskläder, med skridskorna på och visa att vi är många och att vi kan hjälpa till att göra Falu Kommun till en attraktiv och växande kommun.

ISAK gruppen: Stor osäkerhet för tak över isytorna, trots många tidigare löften 2021-2022!

OBS: DAS medlemmar som behöver en professionell radieslipning av sina skridskor kan lämna in skridskorna direkt efter eventet i skridskohuset, mot en kostnad av 200 kr/par. De slipas inte direkt efter eventet utan kan hämtas senare. Mer info i Skridskohuset, i södra hörnet av bandybanan, mot friidrottsplanen.