Unikt Samarbete Isklubbarna

Last Updated on 2021-02-05 by WebMaster

Klubbarna i unikt samarbete – vill ha fler isytor med tak

Isytorna räcker inte till och verksamheter hotas av väderleken. I ett unikt samarbete har isföreningarna i Falun tagit fram förslag på en totallösning med tak över isytor för alla parter.

Det är historiskt. Aldrig tidigare har isföreningarna i Falu kommun gått samman kring en fråga på det här sättet. Konståkning, curling, hastighetsåkning, bandy, ishockey och parasport står enade kring att anläggningarna måste uppdateras för dagens och framtidens behov.

Klubbarna har, med hjälp av Svenska Bandyförbundet, gjort förstudien ”ISAK – Isytor med tak” om situationen på Lugnet och vad som behöver göras. Här finns en lägesbeskrivning av föreningarnas situation och problem, vad uppdaterade anläggningar på Lugnet skulle innebära för ungdomsverksamheterna och folkhälsan, samt även kalkyler, förslag och ritningar på en kostnads- och energieffektiv lösning med isytor med tak.

Isklubbarna har definierat gemensamma framtidsmål, som kan uppnås med förslaget ISAK, som innebär en lösning med fyra takade isytor för samtliga isidrotter, Detta ger tillgång till bra is under en betydligt längre vintersäsong – även för Hagströmska gymnasiet och andra skolor, samt allmänheten. Skolskridsko och prova på-verksamheter kan utvecklas än mer.
Föreningarna som undertecknat det gedigna arbetet på 28 sidor är Falu IF Ishockey, Falu Konståkningsklubb, Falu Curling klubb, Dala Active Skaters, Falu BS Bandy, Grycksbo IF BK Bandy, Liljans SK Bandy, Lingheds IF Bandy, Karlsbyhedens IK Bandy.

Förstudien presenterades nyligen för Falu Kommuns Kultur- och fritidsnämnd.

Kommunen i sin tur håller på med en egen utredning av isanläggningarna efter beslutet att titta på en ny permanent lösning i stället för tälthallen Halltec Arena.

Samtliga isklubbar föreslår att Falu Kommun gör en mer detaljerad analys och beredning av förslaget ”ISAK”, tillsammans med isklubbarna, för att säkerställa framtiden för isklubbarna, Lugnet som ett modern idrottsanläggning och Falu Kommun som en attraktiv kommun.

De viktigaste utgångspunkterna för ”ISAK” är:

• Att nuvarande ”Halltec” hallen tas bort. En ny hall byggs över den befintliga pisten. Befintliga läktare i Halltec kan återanvändas i ny lösning.
• Att det i anslutning till den nya hallen byggs en inomhusdel för curling.
• Att bandydelen byggs in med en hall.
• Att det byggs en entrédel. Den byggs så att den kan serva hela isanläggningen på Lugnet.
• Entrén blir i två plan och kan innehålla t ex gym för samtliga isidrotter, samlingsrum, café och ett par mindre ”läxläsningsrum”.
• Samtliga tre (3) hallar ska ha samma stil, det gäller även den s k entrén.
• Samtliga ”takade isytor” är kalla, eventuellt kan överskottsvärme skjutas till när det finns. Entrédelen ska vara uppvärmd.
• I dessa fyra ”takade isytor” kan följande idrotter ha sin verksamhet: paraidrott, konståkning, bandy, hockey, curling och skridsko.
• Byggande av ”takade isytor” ger allmänheten, skolor och förskolor en mycket större möjlighet att nyttja isen på Lugnet.
• Att det i eller i anslutning till de nya anläggningarna ska finnas anpassade utrymmen för is- idrotterna, t ex förråd, sliprum.
• Att anläggningarna utrustas så att de ska vara tillgängliga för paraidrott.
• Att det ska finnas möjlighet till annan verksamhet i anläggningarna under icke is-säsong.