Stor manifestation av ISAK gruppen på Lugnet

Last Updated on 2024-03-07 by WebMaster

STORT TACK! till er alla som hjälpte till att skapa en visuell bild för oss skridskosporter.

Aldrig tidigare har samtliga skridskosporter i Falu Kommun befunnit sig på en och samma isyta. Väldigt kul att se att så många kunde sluta upp och visa vad issporterna betyder för oss.
Se videon nedan från manifestationen (video: Sven Olsson!)

[fvplayer id=”10″]

Vi får ofta frågan vad man kan hjälpa till med och där finns det en gemensam sak. Känner ni någon eller kommer i kontakt med en kommunpolitiker så har alla rätten och möjligheten att fråga hur det går med projektet. I slutändan är det våra folkvalda som styr den här processen och i dagsläget sitter moderater och socialdemokrater i majoritet.

Vid nästa val kan man också påverka genom frågeställning och att lägga sin röst på kommunala partier som bl a är positiva till våra sporter. Det är en lite sak som kan göra väldigt stor nytta!

Återigen, STORT TACK TILL ER ALLA!

Eftersom högtalarna var utåtriktade vid bandyplanen, så hade vissa svårt att höra vad som sas. Nedan finner ni den information i textform som gick ut i högtalarna.

Se även ett ingående reportage i Falu Kuriren!

Texten som lästes upp under manifestationen finns under bilderna från ISAK manifestationen (foto: Sven Olsson)!

Hej och hjärtligt välkomna till ISAK-skridskomanifestation!

Föreningarna i bandy (Falu BS, Grycksbo, Liljan, Linghed, Karlsbyheden), curlingen (Falu CC), hockey (Falu IF), skridsko (Dala Active Skates) och konståkning (Falu Konståkning) gjorde under våren/sommaren 2020 ett gemensamt arbete för att bevara vår tälthall (Halltec) när politikerna arbetade för en rivning.

Några månader senare startade arbetet för att hitta en mer hållbar framtid för issporterna och som även kunde utveckla dessa. Arbetsnamnet ISAK, dvs. ISytor under tAK, var då fött.

9 december 2021 nådde ISAK sitt första delmål när en bred majoritet klubbade igenom förslaget att avsätta drygt 130milj för en utveckling av Lugnets isanläggningar.

Idag 4 mars 2024, mer än 3 år efter beslutet, står vi i stort sett i samma position som 2020 när ISAK arbetades fram.

Efter nästa säsong står vi åter igen iför fakta att Halltec måste rivas eftersom då det tillfälliga bygglovet inte kan förlängas mer.

Isporterna går då från sämre förutsättningar till ännu sämre.

Vad är det då som tar tid? Varför har man inte kommit längre?

I det förslag som Lufab tagit fram skulle detta projekt kosta 350-450 milj att bygga.

Med de senaste årens prisuppgång och en ambition att bygga mer än vad ISAK har önskat räcker inte de avsatta medlen.

Och politikerna är inte beredda att avsätt mer, vilket vi har största respekt för!

Under tiden har Lufab också tagit fram att nuvarande kylanläggning är omodern och behöver bytas för mellan 20-50 milj.

En kostnad som man idag väldigt bestämt har lagt in i investeringen för utbyggnad av ishallar. Ett arbete som behöver göras oberoende av hallbyggen!

Detta är orimligt och i praktiken skulle det innebära dödsstöten för det utlovade nybygge.

Under vårt arbete har vi sett att andra städer klarat sig väldigt långt med dagens avsatta medel och man har klarat av att bygga ishallar för samma summa.

Vi frågar oss varför detta inte kan genomföras i Falun!?

Att kommunen anser att vintersporter är viktiga för kommunens framtid, bevisas av de vackra vinterbilder, inklusive skridskobilder, som kommunen visar upp på ljustavlorna vid det större infarterna.

Tillsammans behöver vi visa kommunledningen hur många utövare, föreningar och issporter som verkligen behöver tak över isytorna, för att kunna säkerställa framtiden för issporterna och skapa en attraktiv en växande Falu Kommun! Idag gör vi det tillsammans genom en gemensam bild.

Vi vill med detta trycka på med frågor hur arbetet fortskrider? Vart står våra politiker med det beslut som togs? Vill man stå upp för alla demokratiska beslut eller vill man undvika vissa?

Arbetar Lufab för att möjliggöra en bättre framtid för issporterna? Eller har man en egen agenda?

Idag med den information som vi får, vet vi i dagsläget inte vad vi står och vad vi står om ett år, fem år eller tio år.

Tillsammans visar vi vilka som verkar och är issporterna i Falu Kommun.

Stort tack för att ni alla tagit er till Lugnet!