Sjöispremiär!

Last Updated on 2015-11-22 by Christian

151122 Fladdran_19c

Dala Active Skaters sjöispremiär avklarad!

Thomas, Christian, Niclas A och Craig åkte på Fläddrans fina is på söndagsmorgonen!

ÄNTLIGEN!