Medlemsavgifter Dala Active Skaters för 2015

Last Updated on 2015-01-27 by Christian

Kassören vill påminna om medlemsavgiften för 2015, som helst betalas 2015-01-30 till bg nr 5831-6761.

 

Avgiften är (enligt beslut på senaste årsmötet) höjd med 50 kr och uppgår till:

-Vuxna 200 kr

-Barn och ungdom (under 18 år) 100 kr

-Familj 300 kr

 

Med vänlig hälsning: Stig Bohman, Kassör