Kommunstyrelsen godkänner förslaget om hallar

Last Updated on 2021-12-01 by WebMaster

Det blev ett ja i kommunstyrelsen. Nu går hallfrågan vidare för beslut i kommunfullmäktige den 9 december.

Bara ett steg til ….

På kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes förslaget om isanläggningarna på Lugnet. Det gäller alltså en multihall för bandy, konståkning, parasport och hastighetsåkning samt en ny permanent ishall som ersätter Halltec.

Vänsterpartiet röstade emot, men i övrigt stod alla bakom förslaget, enligt kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C).

– Det finns en stor politisk uppslutning bakom det här. Det finns ju med i den reviderade budgeten också, säger Joakim Storck.

Kommunstyrelsens godkännande innebär att ärendet nu går vidare för beslut i kommunfullmäktige på torsdag nästa vecka.

Om det skulle bli ett ja i kommunfullmäktige betyder det att arbetet med projektering kan sätta igång, enligt Joakim Storck.

– Det är glädjande att vi nu nått ett sista steg till beslut, säger Falu BS ordförande Johan Hedberg.

De nio isföreningarna har jobbat hårt tillsammans inom ramen för ISAK-projektet, ett unikt samarbete mellan faluföreningar med målet att säkerställa isanläggningarnas framtid för barn och ungdomar och folkhälsan i stort. Detta i god dialog med tjänstemän och politiker.

– Som vi sagt många gånger tidigare är inget klart innan ett formellt beslut är taget. Men vi tror själva stenhårt på det här, säger Johan Hedberg.