Iskunskap & skridskoteknik

Last Updated on 2017-10-23 by Christian

171022 Skridskoupptakt_01

Dala Active Skaters och Runnskrinnarnas skridskoupptakt blev en succé.

En heldag med iskunskap och skridskoteknik på Gamla Elverket och på Lugnet gav mycket ny kunskap och bra erfarenhetsutbyte för de 24 skrinnarna.

Anders Berg från Runnskrinnarna lärde ut iskunskap, Christian Andersson från DAS gav isinspiration och Thomas Plahn och Håkan Eriksson från DAS lärde ut skridskoteknik.

Nu är vi redo för skridskosäsongen 2017/2018!