ISAK – Senaste Nytt

Last Updated on 2021-04-28 by WebMaster

Här är senaste nytt i hallprocessen. På ett möte i förra veckan diskuterade klubbarnas representanter och kultur- och fritidsnämnden detaljer kring ISAK-projektet på ett djupare plan. Dialogen förs i positiv anda och ett beslut väntas senare i maj.

De nio föreningarnas representanter på mötet med nämnden denna gång var Ralf Hartings, ordförande i Dala Active Skaters och Pär Uhlin från Grycksbo IF och Parasport Dalarna.

I korthet går de nio faluklubbarnas förslag ISAK ut på att Halltectältet tas bort och en ny ishall byggs i dess ställe. I anslutning byggs en inomhusdel för curling. Dessutom byggs bandyplanen in med en hall samt en entrédel som servar samtliga isytor.

ISAK-förslaget handlar kostnads- och energieffektiva anläggningar för att säkerställa verksamheten med träning och matcher för barn och ungdom. Som det är nu hotas verksamheter av väderleken/klimatförändringar och isytorna räcker inte till.

– Anläggningarna  vi förordar är enkla och funktionella för träningar och matcher, det ska vara tillgängligt för alla och handikappanpassat för till exempel kälkhockey. Och man kan använda de omklädningsrum som redan finns i dag, säger Pär Uhlin.

På mötet diskuterades bland annat kostnader och närmare detaljer. Tjänsteman Tomas Jons presenterade en kostnadsberäkning för ISAK-alternativet på 85 miljoner kronor, medan klubbarnas kostnadskalkyl landar på 65 miljoner. Men egentligen är parterna relativt nära varandra i sina kalkyler. Den goda dialogen fortsätter för att gemensamt kunna komma fram till en prisbild.

– Egentligen är vi ganska eniga. Det är en skillnad på nio procent om man drar bort 10 procent i projekteringskostnader och 10 procent på byggherrekostnader, säger Ralf Hartings.

Längre än så i kostnadsberäkningarna kommer man inte förrän det hela startas som ett projekt, vilket tjänsteman Tomas Jons begärde att få göra. Politikerna har uttryckt tacksamhet över att klubbarna i ett gott och historiskt samarbete tillsammans presenterat förslag och underlag.

Nu har politikerna fått ”hemläxa” att diskutera alternativen i sina partier för beslut i nämnden i maj.

– Jag har därefter bett förvaltningen att ta fram ett underlag där de utifrån sin bedömning föreslår ett förslag till beslut som nämnden tar ställning till i maj, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Om ISAK-förslaget går igenom går det vidare till kommunfullmäktige där det ansöks om pengar för bygget i nästa års budget.

I så fall skulle byggprojektet i princip kunna börja direkt efter att kommunens budget satts i december. Delen med bandyhallen tar dock längre tid eftersom detaljplanen för Lugnet måste ändras beroende på hallens höjd.

Klubbarna bakom ISAK:
Föreningarna som, tillsammans med Svenska Bandyförbundet, arbetat fram förslaget ISAK är Falu IF Ishockey, Falu Konståkningsklubb, Falu Curling klubb, Dala Active Skaters, Falu BS Bandy, Grycksbo IF BK Bandy, Liljans SK Bandy, Lingheds IF Bandy, Karlsbyhedens IK Bandy. Totalt 6 isidrotter inklusive parasport