Förslag ISAK för nya ishallar på Lugnet

Last Updated on 2021-02-12 by WebMaster

Klubbarnas förslag ISAK får beröm av politiker – det här händer nu

Faluklubbarnas förstudie ISAK, med förslag på fler isytor med tak, får beröm av såväl kommunpolitiker som fritidschefen.
– En mycket ambitiös förstudie, och dialogen med klubbarna känns bra, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Vi har tidigare berättat om de nio isklubbarnas gemensamma förstudie ISAK, som föreslår fyra isytor med tak på Lugnet. Den befintliga ishallen, en ny ishall i stället för nuvarande tälthallen Halltec med rink och en curlingdel, samt tak över bandybanan. En ödesfråga för klubbarna där verksamheterna hotas med dagens situation på Lugnet.

Den 21 januari presenterade klubbarna ISAK för kultur och fritidsnämnden, och initiativet välkomnades.

– Informationen till nämnden i januari var mycket tydlig och pedagogisk. Förslaget med fyra ytor är givetvis attraktivt. Sedan får vi se vad förvaltningens förstudie kommer fram till, säger nämndens ordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Den förstudie av isanläggningarna som förvaltningen arbetar med ska vara klar   till nämnden den 18 mars. Förstudien kommer att titta på flera möjliga lösningar: Alltifrån ett Lugnet utan Halltec, med en ersättning till Halltec, huruvida en ishall kan ligga någon annanstans än på Lugnet, till den lösning ISAK har föreslagit. ISAK kommer alltså tas med och beaktas som ett alternativ.

Ekonomi, konsekvenser för isföreningarna och faluborna ska belysas, enligt Parsjö Tegnér.

– Redan nu i februari ligger ett förslag till nämnden att Falu IF får stöd med hyran till Halltec så länge utredning pågår. Det tycker jag är ganska självklart. Hoppas nämnden tycker detsamma. Det har ju varit förlängningar av hyran några månader i taget. Vi får ju hålla igång Halltec så länge vi funderar på hur det ska bli, allt annat vore direkt dumt, säger han och fortsätter:

– Om nämnden bestämmer sig för att gå på samma linje som ISAK så blir det bara ett första steg i en beslutsprocess. Då måste vi be om investeringsmedel och driftsmedel av kommunfullmäktige. ISAKs behov kommer att vägas mot andra investeringar och underhåll inom förskola, skola och äldreboenden samt vägar etc. Även andra idrottsföreningar har önskemål om investeringar. Så här gäller det att väga samman olika önskemål inom den ekonomiska ramen som ska hålla på sikt. Slutligen ska en majoritet i kommunfullmäktige säga ja.

Sverre Wide (S) är andra vice ordförande i nämnden. Han säger att klubbarna gjort en ”väldigt intressant presentation”.

– ISAK är ett intressant projekt och vi är glada att föreningarna samarbetat och gjort en gedigen, och i mina ögon konstruktiv och realistisk utredning, säger Sverre Wide.

Han menar att man aldrig kan veta vilka beslut nämnden kommer att fatta, men att man är tacksamma över att ha fått ta del av av arbetet och föreningarnas engagemang.

– Just nu inväntar vi tjänstemännens utredning. Men vi hoppas naturligtvis på en lösning som kan säkerställa isidrotternas framtid i Falun, säger Sverre Wide.

Fritidschefen Tomas Jons är ansvarig för förvaltningens utredning.

– Samarbetet ISAK är över mina förväntningar. Uppdraget är ju att presentera en förstudie som underlag för en utredning, tillsammans med föreningarna. Och engagemanget och uppställningen är betydligt bättre än jag vågat hoppats på. Det är inte bara en förening, utan alla föreningar är med – även de mindre klubbarna i ytterområdena, säger Jons.

På torsdag kommer han att dra en lägesrapport för nämnden.

– ISAK är föreningarnas åsikt. Det får stå för dem och ska också göra det. Vi vill inte gå in och pilla i det. Det är en partsinlaga och den kommer inte vara helt överensstämmande med förvaltningens samlade bedömning, men det är naturligt. Min roll är att göra bedömningar i ett större perspektiv, och jämföra med situationen för andra idrotter. Men ISAK kommer att vara ett av alternativen till en fortsättning i den här processen.

Sedan är det upp till politikerna.

– Vill politikerna satsa mer skattepengar på isidrotten är föreningarnas förslag jättebra och en utomordentlig utgångspunkt, säger Jons.