Ett sorgebesked!

Last Updated on 2014-12-31 by Christian

Det är med sorg i hjärtat vi måste meddela att vi förlorat en av Dala Active Skaters medlemmar.

Skridskofantasten Alfons Edström gick, vid en ålder av 75 år, tyvärr hastigt bort en vecka innan jul. 

Våra tankar går till hans anhöriga!

Vila i frid Alfons!

(Vi hoppas på marmorhårda, snö- och sprickfria isar i himlen!)