Digitalt Medlemsmöte måndag 14/12, kl 19.00

Last Updated on 2020-12-13 by WebMaster

Hej!
Som lovades på årsmötet i maj, har Styrelsen jobbat hårt med ett nytt verksamhetsmål för klubben och en strategi för att nå målet.
Vi har nu kommit en bra bit på vägen och gjort en analys av hur vi ligger till idag m a p detta verksamhetsmål. Sedan har vi definierat ett antal konkreta aktiviteter, som vi bör genomföra för att förverkliga verksamhetsmålet för DAS.

Det här är ett mycket viktigt arbete för hela klubben och alla medlemmar, och vi kan, och vill inte göra detta utan medlemmarnas stöd. Därför bjuder Styrelsen in alla medlemmar till ett digitalt medlemsmöte om den nya strategin!

Glöm inte att logga in på vårt Digitala Medlemsmöte måndag 14/12, kl 19.00 !

Inloggningsuppgifterna har skickats ut till alla medlemmar via e-post (till adressen du har använt när du registrerade dig hos DAS), och finns även på DAS medlemssidorna.

Välkommen!