DAS Värdegrund dokumenterad

Last Updated on 2023-10-18 by WebMaster

För att DAS bättre skall kunna leva upp till sitt verksamhetsmål: ”alltid vara en attraktiv breddklubb där alla kan vara med, på sina egna villkor, i skridsko- och inlinesaktiviteter”, har styrelsen jobbat med att ta fram en dokumenterad Värdegrund. Värdegrunden är vårt ”etiska kompass” som styr hur vi ska bete oss, så att alla kan ha roligt och känna sig hemma och trygga på DAS aktiviteter.

källa: RF-SISU

Som ett komplement till Värdegrunden har det dessutom tagits fram en Respekt- och Trygghetspolicy som innehåller praktiska och konkreta riktlinjer och exempel på hur jag som medlem ska bete mig i olika situationer. Dokumenten är lättlästa så att även barn förstår innehållet.

Logga gärna in på Medlemssidorna för att se vilka Styrande dokument som finns och vad de innehåller! De är till för samtliga medlemmar, stora som små! Ni föräldrar, tar gärna en liten stund för att gå igenom Värdegrunden och Respekt- och Trygghetspolicyn med era barn!

Styrelsen hoppas att genom framtagning av dessa dokument, alla befintliga och nya medlemmar ska kunna känna sig välkomna och trygga!

Välkomna till attraktiva och trygga Dala Active Skaters! Nu ska det åkas!