DAS Sjöisaktiviteter – 2022/23

Last Updated on 2022-10-13 by WebMaster

DAS sjöissektionen planerar flera typer av aktiviteter/skridskoturer under kommande säsong. Aktiviteterna är avsedda för, i första hand, medlemmar. 

Säkerhet

Att bedriva säkra turer är vår största prioritet. De allra flesta av våra medlemmar som åker regelbundet på sjöis har genomgått klubbens säkerhetskurs och är välbekanta med klubbens säkerhetsrutiner. Om behovet uppstår kan en säkerhetskurs och genomgång anordnas även kommande vinter.

DAS på en sjöistur

Om du som medlem vill bjuda in någon som inte är medlem i klubben bör du tänka på att din gäst ska klara av turens längd (distans och tid) och även gruppens åkhastighet. Vi tycker att det är mindre lämpligt att bjuda med icke medlemmar tidigt på säsongen, när vi ofta åker på mindre sjöar och tunnare isar. Det är särskilt viktigt tidigt på säsongen att du informerar din gäst om DAS säkerhetskrav och utrustningsrekommendationer. DAS ledare har alltid rätt att avråda eller förbjuda någon att följa med på en tur om den misstänker att gästen inte har förutsättningar eller utrustning för att delta på ett säkert sätt.

När våra turer går på plogade banor på Runn eller andra sjöar i närheten är kravet på säkerhetsutrustning mindre. Då är det plogorganisationen som står för banornas säkerhet. Dessa turer är mer lämpliga för gäster. 

Mer info om hur och var turerna annonseras, hittar du via vår kalender.

Planerade turer

Lördagar: Klubbtur på mindre sjöar och plogade banor när dessa finns. 

Ledare: Thomas Plahn

Ta gärna med en termos te eller kaffe. Dessa turer avslutas oftast på något trevligt fik i stan.

Söndagar: Klubbtur på mindre sjöar och plogade banor när dessa finns.

Ledare: Christian Andersson

Dessa turer är träningsturer med fokus på fart och uthållighet.