DAS + RWW = sant!

Last Updated on 2014-02-18 by Christian

Så. Då var årets Runn Winter Week slut för den här gången. I alla fall skridskodelen av RWW.

Dala Active Skaters har som vanligt varit väldigt aktiva under den populära vinterfestivalen.

-Ornäsrännet ställdes tyvärr in pga dålig is på Ösjön. Då arrangerade vi istället DAS Maraton-KM på Runn.

-Runnskrinnet genomfördes, trots svåra väderförhållanden och konkurrens från OS på TV. Där hade vi med en massa funktionärer och några skrinnare i loppet. De besökande holländarna var i majoritet och verkade mycket nöjda med arrangemanget.

-Några av våra ”långtradare” deltog i Runn 200K. Stämpelloppet bjöd på hård fin is, fint väder, svag vind och sällskap av ca 50 holländska långskrinnare.

-Runnstafettens lag fick som vanligt besök av några DAS-skrinnare.

-Inspiration hämtades från världseliten under KNSB Grand Prix. Herrarna körde 15 mil och damerna körde 10 mil i besvärligt snöblask. Trots det valde många medlemmar åskådarplats på Runns is framför OS på TV.

Dala Active Skaters tackar Runn-is och Christian van Dartel för årets Runn Winter Week! Bra jobbat!