Dags att betala medlemsavgift för 2016

Last Updated on 2016-01-28 by Christian

Medlemsavgift 2016c

 

PÅMINNELSE!

Kassören (som inte vill vara med på bild) påminner om betalning av medlemsavgiften 2016-01-29 till bankgironr. 5831-6761.

 

Medlemsavgiften 2016

Vuxna: 200 kr

Barn och ungdom (under 18 år): 100 kr

Familj: 300 kr