COVID regler för USM 2022

Last Updated on 2022-01-26 by WebMaster

 • Följ de generella COVID rekommendationerna:
  • Kom inte till tävlingen om du känner dig krasslig.
  • Håll avstånd.
  • Undvik kontakter med andra än från din egen grupp.
 • Om du börjar känna dig krasslig under tävlingen, ring din lagledare för att bestämma hur du skall göra. Lagledaren informera sedan tävlingsledningen.
 • All väsentlig tävlingsinformation finns tillgänglig online och via lagledarna – du behöver inte komma i kontakt med någon utanför din egen grupp för att få information om tävlingen.
 • Toaletter för medföljanden finns på omklädningshusets/Bandyhusets långsida. Köa utomhus.
 • SM Banketten på lördag kväll har tyvärr blivit inställd pga COVID