Så här tävlar vi på inlines

Last Updated on 2012-10-09 by WebMaster

Så här tävlar vi på inlines

För inlines finns det egentligen 2 olika typer av tävlingsformer i Sverige.

Marathon/väg

Den vanligaste och kanske den typ av tävlingsform som de flesta av oss i Sverige förknippar med inlinestävlingar är längre tävlingar som körs på bilväg eller cykelbanor. Här startar man gemensamt och först i mål vinner.

De flesta åker kanske mest för motionen eller nöjet. Distanserna är allt från 10km till 100km.

Det körs flera tävlingar i Sverige under sommarhalvåret. Varje år körs Marathon SM som är distansen 42km.

Utanför Sverige finns det ett stort utbud av denna typ av tävlingar.

Lag tävlingar och längre distanser

Det förekommer även några extremare typer av tävlingar. Ett exempel är Sweden 12H Roller som är en 12 timmars tävling som antingen körs som stafett med upp till 6 deltagare i varje lag eller ensam i en soloklass. Den som åkt längst på 12 timmar vinner.

Det finns ännu extremare tävlingar utanför Sverige där Le Mans 24h är en av de mer kända. Det är samma tävlingsupplägg fast med fler deltagare i laget och 24 timmar. Tävlingen körs på motorbanan Le Mans och har den klassiska starten där alla springer fram till sina inlines och sätter på sig dem efter att starten gått.

Track/bana

Här tävlar vi på olika distanser på någon typ av rundbana. Det finns 2 riktiga inlines tracks i Sverige. En i Varberg och en i Karlstad. Dessa banor är 200 meter och har doserade kurvor. Det finns även en 180 meters bana utan doserade kurvor i Göteborg. Men en bana kan även bara vara en markerad bana på en parkeringsplats. Man tävlar alltid motsols på en bana.

Det har även förekommit att man tävlar på en lite längre bana där det även finns högersvängar. Internationellt skiljer man på Track och den här typen av tävlingar. Där kallas den typen av bana för Road och där ett av kraven är att det ska finnas en högersväng. Men i Sverige är inte sporten såpass stor så vi har inte gjort skillnad på dessa banor utan mer kallat alla kortare typer av banor för ban-tävlingar.

Distanserna på bana är tex 300m, 500m, 1000m, 5000m, 10000m och 20000m. Det skiljer lite på vilken klass du kör i vilka distanser du kör. 300m är ofta individuellt med tidtagning. 500m och 1000m är oftast heat där placering i mål som avgör placering. 5000m och 10000m kan vara poäng som innebär att man under loppet kan samla på sig poäng och det är poängen vid målgång som avgör placeringar. För 10000m och 20000m så är oftast eliminering, som innebär att den som befinner sig sist på vissa varv plockas av, och till slut är det några kvar som avgör placeringarna vid målgång.

Varje år körs Track SM, vartannat år i Karlstad och Varberg.