Förlängning/Uppgradering medlemskap

Last Updated on 2023-12-12 by webmaster

Tack för att du vill förlänga eller uppgradera ditt medlemskap i DAS med 12 månader!

DAS har tre olika medlemsnivåer: Barn/ungdom (under 18 år), Vuxen (18 år och äldre) och Familj (dvs 1 eller 2 vuxna plus evt barn/ungdom). Mer info om förmånen som medlem i DAS hittar du här.

Vid behov kan alla nivåer även väljas med en tävlingslicens*. Tävlingslicensen kan man även beställa senare.

Processen har 3 enkla steg:

Steg 1: Välj önskad medlemskaps nivå.  Samma som du har nu, eller en annan medlemsnivå, t ex ”Vuxen”, eller ”Familj”. Välj samtidigt om du vill ha ett medlemskap EXKLUSIVE eller INKLUSIVE tävlingslicens*.
Du betalar direkt med kontokort (via PayPal), eller direkt med ett PayPal-konto**.

OBS: Det är viktigt att du anger din befintliga mejladress som du loggar in med på Medlemssidorna, i fältet ”e-post” hos PayPal, för att din förändring skall registreras på din och rätt DAS medlemsidentitet!
Ifall du känner dig osäker, kolla gärna vår lathund. Den visar processen steg för steg.

Steg 2: Efter betalningen, på sidan med betalningsbekräftelsen från PayPal, klickar du på knappen ”Tillbaka till Handlaren” (längst ner på sidan), som guidar dig vidare till Steg 3.

Steg 3: Kontrollera/uppdatera dina uppgifter på sidan ”Min Profil


Slutför nu Steg 1:

Välj önskad medlemskaps nivå för 12 månader, för Barn/ungdom, Vuxen eller Familj, och EXKLUSIVE eller INKLUSIVE tävlingslicens*, genom att klicka på motsvarande ”Köp Nu” knapp och betala.
Observera: använd din befintliga e-postadress som du är registrerad med hos DAS, och som vi har använt för att skicka förnyelsepåminnelsen! Din e-postadress är din identitet hos DAS.

Barn/ungdom (under 18 år), EXKLUSIVE tävlingslicens*: 150kr.
Barn/ungdom (15-18 år), INKLUSIVE tävlingslicens*: 375kr.

 

Vuxen, EXKLUSIVE tävlingslicens*: 400kr.
Familj, EXKLUSIVE tävlingslicens*: 500kr.
Vuxen,  INKLUSIVE tävlingslicens*: 625kr.
Familj, INKLUSIVE  1  tävlingslicens***: 725kr.

* En licens krävs om du deltar i tävlingar. För 14-åringar eller yngre ingår licensen utan kostnad. Fyller du 15 år eller mer i kalenderåret licensen gäller för, kostar den 225kr per kalenderår.  Licensen innehåller även en försäkring för träningar och tävlingar. Mer info om licenser finns här.

** För mer info om PayPal: skapa ett internationellt erkänt och säkert PayPal konto

***För ”Familj + 1 tävlingslicens”, anger du i steg 3 för vem licensen är. Får du problem, eller önskar du en annan medlemsoption, kontakta då gärna webmaster@activeskaters.se

****Önskar du för första gången tillgång till Skridskonätet, löser du först ett av medlemskapen för ”Vuxen”, eller ”Familj” enligt listorna på denna webbsida, och skickar därefter din önskan att kvalificera dig för Skridskonätet till sjois@activeskaters.se.