Hemsidan fungerar igen!

Efter en del arbete har vi lyckats få en ny öppen hemsida igen, nu med samma layout som på Medlemssidorna. Alla sidor bör fungerar nu, liksom alla länkar. Hittar du en sida, som inte fungerar som den borde, hör av dig till Webmaster!
Vi kommer att fortsätta optimera hemsidan och snygga till den….

Tack för ditt tålamod och att du stod ut med problemen under de senaste 3 dagarna!

Medlemssidorna och processen att bli medlem online fungerar som vanligt via https://activeskaters.se/members

Kommunen säger ja till hallbyggen!

Vid dagens kommunfullmäktige fattades det historiska beslutet att förbättra förutsättningarna för vinteridrott på is genom byggen av en multihall för bandy, konståkning, parasport och hastighetsåkning samt en ny permanent ishall som ersätter Halltec.

Beslutet togs med stor majoritet och arbetet med projektering kan nu sätta igång!

De nio isföreningarna i gemensamma ISAK-gruppen är mycket tacksamma, detta säkrar framtiden för issporterna, gagnar folkhälsan och skapar förutsättningar för ett attraktivt Falun!

Klubbarna kommer att jobba vidare tillsammans och hoppas på en fortsatt god dialog med kommunen kring bygget.